PROJEKT DobczyCe++

Dzieci przy komputerze

Stypendia dla uczniów, zajęcia z matematyki i programowania, a nawet wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

Projekt pn. dobczyCe++, realizowany jest przez Spółkę SYSTEMA wraz z Gminą Dobczyce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Do projektu zakwalifikowały się w naszej gminie następujące placówki:
- Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach,
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi,
- Szkoła Podstawowa w Kornatce,
- Szkoła Podstawowa w Brzączowicach,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach,

Co w projekcie?

- Grupowe zajęcia z matematyki (wyrównawcze i rozwijające, 20h/grupę, 10 spotkań po 2h)
- Indywidualne zajęcia z matematyki (4h/ucznia, 4 spotkania po 1h)
- Grupowe zajęcia z programowania (90h/grupę, 30 spotkań po 3h)
- Indywidualne zajęcia z programowania (10h/ucznia, 10 spotkań po 1h)
- Gminna liga mistrzów programowania (4 konkursy w ciągu 2 lat)
- Kółko programistyczne (40h, 5 kółek, 20 spotkań po 2h)
- Fundusz stypendialny (200 zł/m-c dla 120 ucznów)
- 3 –dniowe wyjazdy edukacyjne uczniów do Warszawy (wszyscy uczniowie)
- Pokazy/warsztaty edukacyjne dla uczniów organizowane w szkołach (wszyscy uczniowie, 10 pokazów)

 

Projekt