Programy i Projekty

Gif Komputer
75 000 zł na sprzęt komputerowy dla uczniów z gminy Dobczyce   Gmina Dobczyce zdobyła kolejny grant na sprzęt komputerowy umożliwiający zdalne nauczanie, które 24 października wprowadzone zostało w całej Polsce w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.   Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych”, z którego zakupione zostaną komputery ma na celu wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach…
czytaj dalej >>
Fot. Dziewczynka przy komputerze
Gmina Dobczyce pozyskała prawie 70 tys. zł dotacji na zakup 45 laptopów. Trafią one do szkół w gminie Dobczyce i będą one wsparciem w zdalnej nauce uczniów z potrzebujących rodzin. - Sytuacja jest bardzo dynamiczna w naszym kraju. W zasadzie z minuty na minutę musimy być czujni w zakresie działań. Cieszy mnie, że państwo polskie szybko zadziałało w tej sytuacji. To niezwykle wartościowe wsparcie dla samorządów – mówi Burmistrz. Pieniądze zostały pozyskane w ramach konkursu grantowego „Zdalna Szkoła” - wsparcie…
czytaj dalej >>
Gif Kalejdoskop Matematyczny
Politechnika Krakowska wraz z Gminą Dobczyce ogłasza rekrutację uczniów klas IV oraz dorosłych z terenu naszej gminy do udziału w projekcie pn. „Kalejdoskop Matematyczny”. Celem głównym projektu jest rozwój tzw. uniwersalnych kompetencji uczniów oraz wsparcie dorosłych wspomagających szkołę w procesie edukacji, poprzez stworzenie programów kształcenia oraz organizację zajęć dydaktycznych wspólnie z gminami/szkołami z województwa małopolskiego. Nabór do projektu rozpocznie się 22.09.2020 r. i potrwa do 14.10.2020 r. Osoby…
czytaj dalej >>
Ponad 130 dzieci z całej gminy weźmie udział w programie "Szkolny Klub Sportowy". W pięciu szkołach organizowane będą dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych i skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, którzy nie uczestniczą w regularnych formach aktywności fizycznej takich jak treningi w klubie sportowym. W ramach programu, w dwóch turach -…
czytaj dalej >>
Stypendia dla uczniów, zajęcia z matematyki i programowania, a nawet wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  Projekt pn. dobczyCe++, realizowany jest przez Spółkę SYSTEMA wraz z Gminą Dobczyce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Do projektu zakwalifikowały się w naszej gminie następujące placówki: - Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach, - Szkoła Podstawowa w Nowej…
czytaj dalej >>