Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym w 2020 r.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym w 2020 r.1

Aktualizacja czerwiec 2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 17) Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce informuje, że:

1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym w 2020 r. wynosi:

– rocznie 10 048,05 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterdzieści osiem złotych 05/100),
– miesięcznie 837,34 zł (słownie: osiemset trzydzieści siedem złotych 34/100).

2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach samorządowych pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci z orzeczeniami i niepełnosprawności wynosi: 354 dzieci.

Aktualizacja październik 2020

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 17) Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce informuje, iż:

1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym
w 2020 r. wynosi:
– rocznie 9 919,44 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 44/100)
– miesięcznie 826,62 zł (słownie: osiemset dwadzieścia sześć złotych 62/100)

2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach samorządowych pomniejszona
o statystyczną liczbę dzieci z orzeczeniami i niepełnosprawności wynosi: 355 dzieci.

Print Friendly, PDF & Email

Informacja przygotowana przez: Sabina Cygan

Ostatnia modyfikacja przez: Sabina Cygan

Data publikacji: 29.06.2021 00:57:24

Data ostatniej zmiany: 29.06.2021 01:17:47

Historia zmian

29.06.2021 00:57:24

Autor: Sabina Cygan

Rodzaj: Publikacja

Skip to content