Wynik naboru na stanowisko urzędnicze ds.księgowości