Sześciu nauczycieli z gminy Dobczyce z awansem na stopień nauczyciela mianowanego

07.07.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś wręczył dziś akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego sześciu pedagogom ze szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy. Podczas wręczenia burmistrz przyjął ślubowanie awansowanych nauczycieli.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego, pedagodzy składają ślubowanie, w którym zobowiązują się do rzetelnego pełnienia funkcji nauczyciela i wychowawcy, dalszego rozwoju własnego ale też ucznia oraz do wychowywania młodego pokolenia w duchu umiłowania Ojczyzny i tradycji.

Burmistrz Tomasz Suś podkreślił, jak ważny jest to moment w karierze pedagoga – Jesteście doświadczonymi pedagogami, a wasza praca i trud wkładane w rozwój i edukację młodych pokoleń zostały docenione. Stajecie się teraz wsparciem dla kolegów i koleżanek, z którymi dzielić będziecie się swoim doświadczeniem. Życzę wam niesłabnącej energii, satysfakcji i dalszych sukcesów w karierze zawodowej.

Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego odbył się 18 sierpnia 2020 r. przed komisją, w skład której weszli: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce jako przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie, dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a także dwóch ekspertów wpisanych na listę ekspertów przez Ministra Edukacji Narodowej.

Do egzaminu przystąpiło sześciu nauczycieli, wszystkim udało się zdobyć stopień nauczyciela mianowanego. Wśród zdających znalazło się dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego – Urszula Krawczyk z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach i Ewa Liszka z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach oraz nauczyciele szkół podstawowych: Piotr Skóra ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach – wychowanie fizyczne, Renata Ciętak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach – biologia, Jowita Holik – Kasprzyk ze Szkoły Podstawowej w Brzączowicach – język angielski oraz Katarzyna Matoga ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach – wychowanie wczesnoszkolne.

Przed nimi kolejny etap w rozwoju zawodowym, gdyż uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego otwiera drogę do awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, który rozpocząć mogą po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content