Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku 2/2018