Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku 1/2018