OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce informuje o kwotach dotacji w przedszkolu samorządowym w 2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.o finansowaniu zadań oświatowych (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 17) Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce informuje, iż:


1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym
w 2020 r. wynosi:
- rocznie 10 457,47 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 47/100)
- miesięcznie 871,46 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 46/100)


2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach samorządowych pomniejszona
o statystyczną liczbę dzieci z orzeczeniami i niepełnosprawności wynosi: 354 dzieci.