Kolejna edycja projektu „Kalejdoskop Matematyczny” – zapraszamy do rekrutacji uczniów klas IV

07.07.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Politechnika Krakowska wraz z Gminą Dobczyce ogłasza rekrutację uczniów klas IV oraz dorosłych z terenu naszej gminy do udziału w projekcie pn. „Kalejdoskop Matematyczny”. Celem głównym projektu jest rozwój tzw. uniwersalnych kompetencji uczniów oraz wsparcie dorosłych wspomagających szkołę w procesie edukacji, poprzez stworzenie programów kształcenia oraz organizację zajęć dydaktycznych wspólnie z gminami/szkołami z województwa małopolskiego.

Nabór do projektu rozpocznie się 22.09.2020 r. i potrwa do 14.10.2020 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem  oraz o złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

Projekt służy m.in. do:

● rozbudzania ciekawości poznawczej z zakresu nauk ścisłych

● rozwoju twórczego myślenia i rozwijania pasji naukowych

● stymulowania rozwoju: intelektualnego, aksjologicznego i społecznego

● rozbudzanie wyobraźni matematycznej

● zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości

● integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich.

Harmonogram przewiduje spotkania w dniach:

– 14.11.2020 r. – Politechnika Krakowska (wyjazd dla uczniów),

– 12.12.2020 r. – Politechnika Krakowska (wyjazd dla uczniów),

– 16.01.2021 r. – Dobczyce (spotkanie uczniów i dorosłych uczestników projektu).

Uczestnicy projektu mają zagwarantowany transport na Politechnikę Krakowską, opiekę, wyżywienie, a także darmowe materiały edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć.

Dodatkowe informacje o projekcie można również uzyskać dzwoniąc pod numer:

12 37 21 776 – Sabina Cygan.

Projekt „Kalejdoskop Matematyczny” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content