Już w marcu rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

07.07.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Wnioski o przyjęcie do placówki można składać zarówno do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych jak i szkół podstawowych w terminie od 01.03.2021 roku do 12.03.2021 roku do godziny 15:00.

Wszystko co musisz wiedzieć o rekrutacji do przedszkoli i szkół na terenie gminy Dobczyce

PRZEDSZKOLE

Od czego zacząć

Jeśli twoje dziecko chodzi już do przedszkola i chcesz, żeby nadal do niego chodziło:

– złóż u dyrektora deklarację kontynuowania edukacji w tym przedszkolu. Wzór deklaracji otrzymasz w przedszkolu.

Jeśli twoje dziecko chodzi już do przedszkola, ale chcesz, żeby chodziło do innego:

– weź udział w rekrutacji do wybranego przedszkola.

Jeśli chcesz zapisać dziecko po raz pierwszy do przedszkola:

– weź udział w rekrutacji do przedszkola.

Co musisz zrobić

1.Wybierz przedszkole publiczne, do którego chcesz zapisać dziecko.

2. Odwiedź wybrane przedszkole lub wejdź na stronę internetową placówki i sprawdź regulamin rekrutacji.

3. Weź/pobierz wniosek o przyjęcie do przedszkola.

4. Wypełnij wniosek.

5. Złóż gotowy wniosek w przedszkolu.

6. Czekaj na ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci.

7. Gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do przedszkola – potwierdź swoje zgłoszenie.

8. Czekaj na ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci

9. Jeśli twoje dziecko zostało przyjęte, podpisz umowę z przedszkolem.

10.Jeśli twoje dziecko nie zostało przyjęte, możesz się odwołać od decyzji komisji rekrutacyjnej lub skontaktować się z Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce w celu wskazania wolnych miejsc w innych placówkach.

Jakie dokumenty musisz złożyć

Wniosek:

-w wersji papierowej – znajdziesz go w przedszkolu

– w wersji elektronicznej na stronach www placówek.  

Dodatkowe dokumenty:

1. Jeśli dziecko jest z rodziny wielodzietnej – oświadczenie o wielodzietności rodziny.

2. Jeśli w rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

3. Jeśli jesteś samotnym rodzicem – prawomocny wyrok sądu rodzinnego (który stwierdza rozwód albo separację) albo akt zgonu rodzica, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

4.Jeśli wychowujesz dziecko w rodzinie zastępczej – dokument, który potwierdzi, że dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Zasady rekrutacji
W pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

1. Dziecko z rodziny wielodzietnej.

2. Dziecko z niepełnosprawności. 3. Dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością.

4. Dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców.

5. Dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Dodatkowe kryteria rekrutacji określa Uchwała Nr XXXIV/223/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce:

– Kandydat podlegający obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego ubiegający się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, w którym to obwodzie kandydat mieszka -60pkt.;

-5latek ubiegający się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, w którym to obwodzie kandydat mieszka -30pkt.;

– 4latek ubiegający się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, w którym to obwodzie kandydat mieszka -20pkt;

-3latek ubiegający się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, w którym to obwodzie kandydat mieszka -10pkt;

– Kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko -5pkt;

– Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, w obwodzie której funkcjonuje przedszkole -4pkt.

 Gdzie składasz dokumenty

Dokumenty należy złożyć w wybranym przedszkolu.  

Terminy rekrutacji

Złożenie wniosku:

od 01.03.2021 roku do 12.03.2021 roku do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych:

do 23.03.2021 roku do godziny 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:

do 31.03.2021 roku do godziny 15:00

SZKOŁA

Do jakiej szkoły możesz zapisać dziecko

Szkoły obwodowej – czyli takiej szkoły, w której obwodzie zamieszkuje Twoje dziecko.

Dziecko ma zapewnione miejsce w takiej szkole, ale pamiętaj, że musisz złożyć w szkole wniosek/zgłoszenie.

Szkoły nieobwodowej – czyli szkoły, w której obwodzie Twoje dziecko nie zamieszkuje.

Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami.

Jakie dokumenty musisz złożyć

Wniosek/zgłoszenie:

-w wersji papierowej – znajdziesz go w szkole,

– w wersji elektronicznej na stronach www placówek.

Dodatkowe dokumenty:

Informacje o dodatkowych dokumentach znajdziesz na stronach www placówek.

W przypadku szkoły nieobwodowej obowiązują kryteria rekrutacji określone w Uchwale nr XXXIV/222/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie ustalania kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce.

Terminy rekrutacji

Złożenie wniosku:

od 01.03.2021 roku do 12.03.2021 roku do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych:

do 23.03.2021 roku do godziny 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:

do 31.03.2021 roku do godziny 15:00

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content