III edycja projektu "Kalejdoskop Matematyczny" - zapraszamy do rekrutacji

zdjęcie dziecko z książką

Politechnika Krakowska wraz z Gminą Dobczyce ogłasza rekrutację uczniów klas VII oraz dorosłych z terenu naszej gminy do udziału w projekcie pn. „Kalejdoskop Matematyczny”. Celem głównym projektu jest rozwój tzw. uniwersalnych kompetencji uczniów oraz wsparcie dorosłych wspomagających szkołę w procesie edukacji, poprzez stworzenie programów kształcenia oraz organizację zajęć dydaktycznych wspólnie z gminami/szkołami z województwa małopolskiego.

Nabór do projektu rozpocznie się 24 lutego 2020 r. i potrwa do 7 marca 2020 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem  oraz o złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

Harmonogram przewiduje spotkania w dniach:

- 28 marca 2020 r. - Politechnika Krakowska (wyjazd dla uczniów),

- 25 kwietnia 2020 r. - Politechnika Krakowska (wyjazd dla uczniów),

- 23 maja 2020 r. - Dobczyce (spotkanie uczniów i dorosłych uczestników projektu).

Uczestnicy projektu mają zagwarantowany transport na Politechnikę Krakowską, opiekę, wyżywienie, a także darmowe materiały edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć.

Dodatkowe informacje o projekcie można również uzyskać dzwoniąc pod numer:

    12 37 21 776 – Sabina Cygan.

Projekt „Kalejdoskop Matematyczny” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.