Gmina Dobczyce w programie Szkolny Klub Sportowy 2020

Mecz siatkówki

Ponad 130 dzieci z całej gminy weźmie udział w programie "Szkolny Klub Sportowy". W pięciu szkołach organizowane będą dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego.
SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych i skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, którzy nie uczestniczą w regularnych formach aktywności fizycznej takich jak treningi w klubie sportowym.
W ramach programu, w dwóch turach - wiosennej i jesiennej, dwa razy w tygodniu odbywać się będą godzinne zajęcia. W całym okresie realizacji projektu w każdej szkole przeprowadzonych zostanie 70 godzin zajęć.
Operatorem Wojewódzkim w programie jest Małopolski Szkolny Związek Sportowy. Program sfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Koordynatorem gminy w projekcie jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce.