28 lutego 2020 r. Dzień otwarty w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Myślenicach

plakat dzień otwarty Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Myślenicach

Pracownicy i wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Myślenicach zapraszają na dzień otwarty do swojej placówki.

Podczas spotkania zaprezentują bazę ośrodka oraz stosowane metody i formy pracy z uczniami.  Odbędą się też konsultacje dotyczące kształcenia w szkołach ośrodka, a uczniowie wystawią przedstawienie pt. "Nasza Wyspa".   

Dzień otwarty potrwa od godz. 9:30 do 12:00.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach jest placówką dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną w tym m.in. z autyzmem, w wieku od 7 do 24 lat.